Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Instytut Wiedza i Zdrowie. To niezależny think-thank, który powstał z nadzieją na zainicjowanie nowych pomysłów na styku ekonomii, finansów, zarządzania i ubezpieczeń w ochronie zdrowia, by efektywnie i racjonalnie wesprzeć funkcjonujący w Polsce system. 
Łącząc pracę naukową oraz ekspercką wiedzę w realizacji nowoczesnych i innowacyjnych projektów w obrębie sektora ochrony zdrowia kreujemy przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, doradczym i opiniodawczym.
Jesteśmy przekonani, że jako obiektywni obserwatorzy i aktywni uczestnicy publicznej debaty nad kształtem systemu ochrony zdrowia, zainspirujemy Państwa do korzystania z wiedzy dla poprawy zdrowia na wszystkich płaszczyznach: jednostki, społeczeństwa i całego systemu.  

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Wasilewski
Prezes Zarządu
Fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie