Prowadzisz podmiot leczniczy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?

Chcesz zinformatyzować swój podmiot leczniczy przy pomocy środków unijnych, wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną, uruchomić e-rejestrację lub zdalny dostęp do wyników badań?
Skontaktuj się z nami. Jeszcze przez kilka dni, możemy Cię wesprzeć w złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.2 E-zdrowie (Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/19).
To już ostatni konkurs na terenie warmińsko-mazurskiego w tym zakesie. Pomożemy przygotować kompletną dokumentację konkursową, w tym wniosek, studium wykonalności, analizę finansową, analizę ekonomiczną, ocenę ochrony środowiska. Mamy bardzo duże doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych. Dzięki naszym ekspertom oraz współpracującym z nami partnerom już kilkadziesiąt podmiotów leczniczy otrzymało dotację unijną na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej.
Wśród nich jest kilkanaście podmiotów leczniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, NZOZ PULS w Kajkowie, Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach, Medi-Prof w Kętrzynie, Wojskowa Przychodnia Lekarska w Braniewie i wiele, wiele innych.

Aktualnie trwa nabór w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie (Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/19). Termin, do którego można składać wnioski to 30.09.2019 r.

kontakt: krzysztof.nyczaj@wiedzaizdrowie.pl, tel: 665 400 656


Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Instytut Wiedza i Zdrowie. To niezależny think-thank, który powstał z nadzieją na zainicjowanie nowych pomysłów na styku ekonomii, finansów, zarządzania i ubezpieczeń w ochronie zdrowia, by efektywnie i racjonalnie wesprzeć funkcjonujący w Polsce system. 
Łącząc pracę naukową oraz ekspercką wiedzę w realizacji nowoczesnych i innowacyjnych projektów w obrębie sektora ochrony zdrowia kreujemy przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, doradczym i opiniodawczym.
Jesteśmy przekonani, że jako obiektywni obserwatorzy i aktywni uczestnicy publicznej debaty nad kształtem systemu ochrony zdrowia, zainspirujemy Państwa do korzystania z wiedzy dla poprawy zdrowia na wszystkich płaszczyznach: jednostki, społeczeństwa i całego systemu.  

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Wasilewski
Prezes Zarządu
Fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie