to najnowsza publikacja autorstwa Dariusza Wasilewskiego – Prezesa Zarządu IWiZ i Krzysztofa Nyczaja – Przewodniczącego Rady IWiZ wydana przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka.Elektroniczna dokumentacja medyczna po zmianach to siódme uaktualnione wydanie praktycznego poradnika, który krok po korku wyjaśnia, jak bezproblemowo wdrożyć e-dokumentację medyczną. Kup książkę
Współautorami pracy badawczej pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” są Dariusz Wasilewski - Prezes Zarządu IWiZ i Krzysztof Nyczaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej IWiZ. Wykonana w ramach projektu praca jest nowym przedsięwzięciem, próbą wypełnienia luki jaką okazało się być wydzielenie informacji o roli usług publicznych w systemie statystyki publicznej, szczególnie z uwzględnieniem przekroju terytorialnego...

Artykuł Dariusza Wasilewskiego, który ukazał się w czasopiśmie "Menedżer zdrowia" nr 2-3/2018

18 września br. Minister Zdrowia skierował do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304007 Konieczność wydania rozporządzenia wiąże się lipcową nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy art. 13a. Na jego podstawie Minister...

Szereg wątpliwości budzi aktualnie kwestia stosowania podpisu elektronicznego do autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Mamy bowiem dwa akty prawne, które odmiennie konstytuują proces autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Są to: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Sprzeczności zawarte w...

W wielu województwach trwają lub zostały zapowiedziane konkursy w ramach regionalnych programów operacyjnych, dzięki którym podmioty lecznicze mają szanse pozyskać spore środki na informatyzację, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Pierwszy konkurs odbył się pod koniec 2015 r. w województwie mazowieckim. W 2016 przeprowadzono na dolnym śląsku cztery konkursy, trwa ocena projektów informatycznych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. W najbliższym czasie otworzą się...

Trwa proces zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowie. Projekt ustawy zmieniającej jest obecnie przedmiotem uzgodnień na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Zmiany w ustawie zakładają m.in. zmianę definicji elektronicznej dokumentacji medycznej, co jest istotne ze względu na zakres obowiązkowego tworzenia dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. Jest to już druga zmiana w tym obszarze. Pierwotny tekst ustawy definiował elektroniczną...

Czy informatyzacja ochrony zdrowia zostanie wstrzymana? Czy Polsce grozi zwrot 400 mln zł unijnej dotacji wydanych na realizacje projektu P1? Czy znów czeka nas przesunięcie terminu uruchomienia elektronicznej recepty? O problemach związanych z informatyzacją ochrony zdrowia rozmawiamy z nowym dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Marcinem Węgrzyniakiem. Informatyzacja opieki zdrowotnej znalazła się na zakręcie. Czy Polsce grozi zwrot środków w...

W trakcie jednego z pierwszych posiedzeń sejmowej komisji zdrowia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił plany resortu zdrowia m.in. dotyczące systemu eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Minister zapowiedział stopniowe przechodzenie od systemu ubezpieczeniowego do budżetowego. Ma się to odbywać modułowo, tj. poprzez stopniowe wyłączanie poszczególnych części opieki zdrowotnej spod działania NFZ i finansowanie ich bezpośrednio z budżetu państwa. Jako...

9 listopada Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie dotyczące w sprawie dokumentacji medycznej. Konieczność wydania nowego rozporządzenia związane było z nowym brzmieniem upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia nadanym ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa rozszerzyła zakres upoważnienia o możliwość określania również wzorów dokumentów medycznych za pośrednictwem rozporządzenia. Dotychczasowy sposób dokumentowania...