Artykuł Dariusza Wasilewskiego, który ukazał się w czasopiśmie "Menedżer zdrowia" nr 2-3/2018