W czwartek (2 grudnia) zmarł prof. Jacek Ruszkowski, dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prof. Jacek Ruszkowski był też członkiem Senatu tej uczelni. Prowadził tam działalność naukową, dydaktyczną i doradczą, organizował liczne konferencje naukowe i seminaria. Często zabierał głos w publicznych debatach na temat reformy ochrony zdrowia. Jego komentarze przytaczały największe polskie i opiniotwórcze dzienniki takie jak: Rzeczpospolita czy Prawo i Gospodarka.  Profesor Jacek Ruszkowski interesował się szczególnie systemami finansowania opieki zdrowotnej, ubezpieczeniami zdrowotnymi, rachunkiem zdrowia, ekonomiką zdrowia oraz systemami informacyjnymi ochrony zdrowia. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako dyrektor Centrum Ekonomiki i Organizacji Zdrowia (obecnie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) kierował projektem Banku Światowego, w ramach którego przeprowadzono pierwszą kompleksowa informatyzację polskich szpitali. W ostatnim okresie pracował jako ekspert dla Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu Polska 2030. Prof. Jacek Ruszkowski był również członkiem New York Academy of Sciences, oraz Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także kierownikiem Zakładu Informatyki Medycznej i Biomatematyki w tej uczelni. Prof. Jacek Ruszkowski był autorem ponad 100 publikacji obejmujących podręczniki i rozdziały w podręcznikach i monografiach, artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz raporty badawcze. Jego śmierć, która wiele osób pogrążyła w olbrzymim smutku i bólu, była zarazem niezwykła i godna człowieka tak wielkiego formatu. Profesor Jacek Ruszkowski zmarł nagle, podczas pracy. Żegnaj profesorze.