Wygrana Prawa i Sprawiedliwości to szansa na instytucjonalne uporządkowanie systemu ochrony zdrowia, jeśli tylko partii tej nie zabraknie konsekwencji we wdrażaniu swoich tez programowych. Najważniejszy z postulatów to likwidacja NFZ i przekazanie kompetencji w zakresie finansowania wojewodzie. W tej kwestii partia pozostaje konsekwentna od 2005 r. W programie PiS, obok postulatów takich jak: lepsze zarobki dla personelu medycznego, lepsza jakość usług, skrócenie kolejek, zwiększenie...

Pod koniec lipca do Sejmu trafił projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wprowadza ona spore zmiany, mające ułatwić wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Już w przyszłym roku zobaczymy pierwsze tego efekty w postaci elektronicznej recepty. O planach resortu zdrowia dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia rozmawiamyz Marcinem Kędzierskim – byłym dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który odpowiadał za merytoryczne przygotowanie...

Chcielibyśmy implementować tylko sprawdzone rozwiązania informatyczne. Zdajemy sobie sprawę, że prestiż jest ważny, ale na pierwszym miejscu stawiamy skuteczność rozwiązań - mówi Leszek Sobieski, dyrektor Departamentu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu   Krzysztof Nyczaj: Wasze województwo, jest jednym z tych, które przez długi czas z rezerwą podchodziło do projektów z zakresu e-zdrowia. Co prawda, w ostatnim okresie coś u Was drgnęło w tym temacie, ale i tak na tle...

Wykorzystywanie rejestrów administracyjnych, jako źródła danych statystycznych to jeden z głównych kierunków rozwoju statystyki publicznej przyjętych przez międzynarodowe środowiska statystyczne. Stopień wykorzystania rejestrów jest jednak różny w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia, co ostatecznie przekłada się, na jakość publikowanych danych. W większości krajów funkcjonują cztery typy rejestrów administracyjnych. Pierwsza grupa...

W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz większe znaczenie dla zarządzania ochroną zdrowia mają badania w dziedzinie reprodukcji. Jest to związane z coraz późniejszą płodnością kobiet oraz niepowodzeniami dotyczącymi urodzeń. Zainteresowanie budzą również przyczyny późniejszego wystąpienia płodności, które mają swoje niewątpliwe źródło w zjawiskach medycznych oraz społecznych. Najbardziej zaawansowane analizy w tym zakresie prowadzone są w Danii. Oparte są one na danych gromadzonych w trzech...

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza” realizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego z 23 partnerami – szpitalami, dla których samorząd jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” RPO WM 2007-2013. Całkowita wartość projektu to aż 88 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 73 mln zł. Do tej pory Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp...

Termin obowiązkowego przejścia na elektroniczną formę dokumentowania zdarzeń medycznych został ostatecznie przesunięty na 2017 r. O tym, jak optymalnie wykorzystać ten czas rozmawiamy z Marcinem Kędzierskim – dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ ) Krzysztof Nyczaj: Niedawno Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jakie są główne kierunki zmian? Marcin Kędzierski...

Krzysztof Nyczaj: Jest Pan dyrektorem jednego z najlepiej zinformatyzowanych szpitali w Polsce. Chciałem się zapytać od kiedy i jak zaczęła się Pana przygoda z informatyzacją? Dyr. Marek Nowak:  Informatyzowanie szpitala rozpoczęliśmy w 2008 r. Jednak moja przygoda z informatyzacją ochrony zdrowia zaczęła się mniej więcej około 2000 r. Pracowałem wtedy jako doradca w gabinecie politycznym ówczesnego Ministra Zdrowia Franciszki Cegielskiej. Już wtedy mówiliśmy o elektronicznej dokumentacji...

Wejście w życie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania wprowadziło trochę zamieszania? - Faktycznie, zmiana klasyfikacji spowodowała, że wszystkie podmioty, których to dotyczyło, musiały dokonywać zmian w rejestrze. Większość już to zrobiła, chociażby z uwagi na konieczność posiadania zaktualizowanych dokumentów rejestracyjnych dla celów kontraktowania. Jednak jest jeszcze sporo podmiotów, które tego nie dokonały. Takie zmiany muszą...

W dniu 27 maja w siedzibie CSIOZ odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniom do uruchomienia tzw. platformy P1 czyli ogólnopolskiego systemu wspierającego obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie poruszone podczas tej konferencji. Są on szczególnie istotne dla tych podmiotów leczniczych, które jak najszybciej będą chciały przejść na elektroniczne dokumentowanie zdarzeń medycznych. Również pacjenci i lekarze będą mogli skorzystać z...