Krzysztof Nyczaj: Jaki jest obecnie stan informatyzacji Krajowego Rejestru Dawców krwi? Co się udało Wam osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? dr Jolanta Antoniewicz-Papis: W czasie tworzenia Krajowego Rejestru Dawców Krwi udało się opracować nowoczesne oprogramowanie na potrzeby służby krwi oraz stworzyć wspólną bazę danych obejmującą, chociaż niestety, tylko niewielką część informacji o wszystkich dawcach krwi w Polsce. Mimo wszystko uważam, że osiągnęliśmy sukces, gdyż stworzyliśmy...

Idea obowiązkowej rejestracji nowotworów ma kilkudziesięcioletnią tradycję, a w niektórych państwach sięga jeszcze czasów przedwojennych. Po II wojnie światowej uruchomiono międzynarodowy system rejestracji nowotworów, koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rejestracji Nowotworów. Polska uczestniczy w tym systemie od 1951 roku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono obowiązek rejestracji nowotworów oraz wdrożono tzw. kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego.     Osiągnięcie...

Krzysztof Nyczaj: W styczniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało założenia dotyczące zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Czy środowisko lekarskie ma czego się obawiać? Marcin Kędzierski: Najważniejsze zmiany to przesunięcie terminów i rozłożenie na etapy procesu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Dla elektronicznej recepty i zlecenia zaproponowaliśmy nowy bardziej realny termin tj. na 1 sierpnia 2016, dla skierowania i zlecenia na 1 marca 2017 r. a dla...

Pod koniec stycznia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wprowadza ona bardzo istotne dla środowiska medycznego zapisy dotyczące wystawiania zwolnień w postaci elektronicznej. Projekt zakłada, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku wszystkie zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w postaci elektronicznej.  W tym celu każdy lekarz uprawniony...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sprawiła wszystkim przedsiębiorcom noworoczny prezent. Na dzień przed sylwestrem ogłosiła ostatni w tej perspektywie finansowej konkurs na projekty informatyczne. W konkursie, podobnie jak w poprzednich, będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący podmioty lecznicze, którzy zamierzają starać się o środki na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Podmioty lecznicze, które już otrzymały wsparcie w ramach środków zarządzanych przez PARP...

Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień międzyresor­towych nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Jedną z ważniejszych zmian będzie kwestia uregulowania zasad przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej, w przypadku śmierci lekarza, pielęgniarki czy położnej, prowadzących indywidualne praktyki zawodowe. Problem ten często zgłaszają ich spadkobiercy albo wręcz przypadkowe osoby lub instytucje, które podejmują działalność w lokalu, w...

Podmiot zlecający wyspecjalizowanej firmie przechowywanie oznaczonych kodem próbek DNA powinien zawrzeć z nią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.   Postęp naukowy powoduje, że coraz częściej możemy ratować nasze życie i zdrowie, korzystając z różnych pobranych wcześniej próbek biologicznych. Na potrzeby przechowywania tkanek, komórek i organów ludzkich tworzone są kolejne biobanki. Mają bardzo różną formę prawną i są wykorzystywane do różnych celów. Jedna z działających w...

  Kierujący podmiotami leczniczymi mogą odetchnąć z ulgą. Najprawdopodobniej obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zostanie przesunięty i rozłożony na etapy. Środowiska medyczne oraz szeroko pojęte grono menedżerów ochrony zdrowia z coraz większym niepokojem oczekiwały dnia 1 sierpnia 2014 r., tj. momentu, kiedy zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia cała dokumentacja medyczna miała mieć postać elektroniczną. Wiele kwestii było niejasnych...

Wobec wielowymiarowości pracy i wielości zadań nakładanych na jedną osobę, skuteczna komunikacja wewnętrzna zyskuje szczególną rolę. Ułatwia zarządzanie, pomaga wyjaśniać niejasności u samych podstaw, wyprzedzając plotki może zapobiec kryzysowi, uspokoić i zmotywować pracowników. Porozumiewanie się, może być wyjątkowo proste, dzięki specjalnym narzędziom, m.in. Intranetowi. Intranet to rodzaj sieci wewnętrznej w organizacji - system wymiany i publikacji oparty na technologii internetowej...

Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia to kolejny z długo oczekiwanych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego lektura jest o tyle trudna, że zawiera bardzo specjalistyczne słownictwo informatyczne, niemniej warto poświecić trochę czasu na jego analizę, gdyż akurat to rozporządzenie będzie niosło dla podmiotów leczniczych pewne...