Menedżerowie nie wiedzą, co i jak powinni przygotować, by rozpocząć wdrażanie systemów informatycznych w swoich placówkach. Niektórzy tworzą niezależne, lokalne systemy. Nie wiadomo, jak je połączą z centralnymi. Grozi to niespójnością, a w konsekwencji kłopotami z rozliczeniem funduszy unijnych – wynika z raportu NIK   Przygotowanie szpitali do daty 1 sierpnia 2014 r., kiedy mają wejść w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dotyczące...

Wprowadzenie w ustawie o działalności leczniczej pojęcia przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  miało uporządkować chaos terminologiczny i usunąć wszelkie wątpliwości co do statusu prawnego zakładu opieki zdrowotnej. Okazuje się, jednak, że w tym przypadku idealnie sprawdziła się znana maksyma: lepsze jest wrogiem dobrego. Chaosu terminologicznego, nie tylko nie usunięto, ale jeszcze bardziej go pogłębiono. W uzasadnieniu do ustawy Ministerstwo Zdrowia zwracało przy tym uwagę, że...

Ministerstwo zdrowia zdefiniowało sposób wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz określiło zakres danych, które od 1 sierpnia 2014 r. będą przekazywane przez podmioty lecznicze do Systemu Informacji Medycznej. Dane te będą przesyłane codziennie. W marcu br. resort zdrowia wydał dwa bardzo ważne rozporządzenia dotyczące informatyzacji. Jedno dotyczące - wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (rozporządzenie ministra zdrowia z 28 marca 2013 r.), drugie...

Zapewnienie wydolności systemu opieki zdrowotnej to obecnie jedno z najważniejszych przed którym stanął rząd, płatnik publiczny oraz władze samorządowe. Nowe, skuteczniejsze metody leczenia, nacisk pacjentów na podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych, choroby cywilizacyjne, wydłużenie lat życia, skutkuje stałym wzrostem kosztów leczenia. Wzrostowi wydatków na zdrowie nie towarzyszy jednak wzrost zadowolenia z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, co potwierdza wzrost oczekiwań w stosunku do...

Nie wiadomo. Brzmi jak paradoks, ale jest stwierdzeniem prawdziwym. Wszystko dlatego, że nie istnieje jedna definicja, jaki obiekt można nazwać szpitalem. Brak spójności terminologicznej poważnie utrudnia badania statystyczne i tworzenie baz wiedzy dotyczących systemu ochrony zdrowia. Często nawet najprostsze pytanie: ile mamy szpitali w Polsce, pozostaje albo bez odpowiedzi, albo uzyskane dane tak bardzo się różnią w porównaniu do innych statystyk, że podają w wątpliwość sens ich prowadzenia...

[caption id="attachment_126" align="aligncenter" width="640"] uczestnicy debaty zaproszeni przez redakcję Służby Zdrowia[/caption] 19 marca redakcja Służby Zdrowia zorganizowała w Pałacu Staszica, siedzibie PAN , debatę na temat problemów informatyzacji ochrony zdrowia.  W debacie uczestniczyli  niezależni eksperci oraz przedstawiciele czołowych firm informatycznych oferujących oprogramowanie doprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zdaniem uczestników debaty...

Przejście na elektroniczną dokumentację medyczną, co będzie już obowiązkowe od dnia 1 sierpnia 2014,  to przedsięwzięcie wymagające sporych inwestycji. Dla wielu placówek opieki zdrowotnej, zwłaszcza tych mniejszych, będzie to spory wydatek. O ile dla publicznych placówek opieki zdrowotnej źródło dofinansowania takich inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych praktycznie już się skończyło, o tyle prywatne mają jeszcze szanse aby powalczyć o unijne pieniądze.   W...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia to dwa fundamentalne akty prawne, które w założeniach mają w najbliższych latach zmienić oblicze systemu ochrony zdrowia. Rozporządzenie o dokumentacji medycznej obowiązujące od 1 stycznia 2011 wprowadziło ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia to jedno z pierwszych rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jednym z celów ustawy było uporządkowanie prowadzenia rejestrów w ochronie zdrowia oraz innych baz danych medycznych, których prowadzenie w związku z brakiem odpowiedniej delegacji ustawowej były...

  Jakie najważniejsze problemy, zdaniem GIODO, wiążą się z przetwarzaniem danych medycznych? Część problemów, jakie występują w sektorze ochrony zdrowia, jest podobna do tych, z jakimi mamy do czynienia w innych obszarach. Jednym z powszechniejszych jest zwykłe bałaganiarstwo, które powoduje, że dane medyczne są dostępne dla osób przypadkowych. Często zdarza się też, że dane przetwarza się w niezabezpieczonych systemach teleinformatycznych, co stwarza ryzyko ich wycieku. Natomiast do...