Przejście na elektroniczną dokumentację medyczną stanie się obowiązkowe od dnia 1 sierpnia 2014. To przedsięwzięcie wymagające sporych inwestycji. Dla wielu placówek opieki zdrowotnej, zwłaszcza tych mniejszych, skorzystanie w tym zakresie środków unijnych, może stać się koniecznością. Już we wrześniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny konkurs na projekty informatyczne dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Nabór będzie odbywać się w...

SŁUŻBA ZDROWIA | Efektywna integracja systemu informacyjnego ochrony zdrowia zależy przede wszystkim od sposobu funkcjonowania rejestrów. Ich konstrukcja przekłada się bezpośrednio na jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów.   Jednym z głównych ograniczeń utrudniających proces integracji systemów informacyjnych ochrony zdrowia jest stosowanie odmiennych modeli organizacyjnych dla podobnego typu rejestrów. Możliwość integracji ograniczona jest również przez utrwaloną przez lata...

Jedną z kluczowych zmian, którą przyniosło nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej to liberalizacja zasad przetwarzania elektronicznych danych medycznych (EDM) poza siedzibą świadczeniodawcy. Zapisy rozporządzenia z 2006 r.  w tej kwestii były dość restrykcyjne i większość ekspertów nie miało wątpliwości, że sformułowanie zawarte w rozporządzeniu „Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, w którym została sporządzona” oznaczało, iż dokumentacja medyczna nie mogła...

Warto zastanowić się, dlaczego tak wiele projektów, zwłaszcza informatycznych, realizowanych przez instytucje publiczne kończy się niepowodzeniem. Wiele wskazówek pod tym kątem daje analiza projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006. Dla wielu instytucji publicznych były to pierwsze, praktyczne doświadczenia związane z trudną materią, jaką jest zarządzanie projektem informatycznym. Wykorzystanie tych doświadczeń może...

Zbliża się koniec okresu przejściowego dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej. Od 30 czerwca dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach lekarskich oraz pielęgniarek i położnych musi być prowadzona wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  Nowe rozporządzenie rozszerzyło zakres dokumentacji indywidualnej. Obok dotychczasowych...

Zbliża się koniec okresu przejściowego dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej. Od 30 czerwca dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach lekarskich oraz pielęgniarek i położnych musi być prowadzona wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zmiany dotyczą między innymi prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ułatwieniem...

Prowadzenie dokumentacji medycznej na obecnych zasadach będzie możliwe jeszcze tylko do 31 maja 2011 r. Nowe regulacje prawne nie niosą za sobą radykalnych zmian w zakresie danych medycznych gromadzonych przez praktyki lekarskie oraz pielęgniarek i położnych. Zasadnicze zmiany zaszły natomiast w obszarze elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wymogów dotyczących terminów przechowywania dokumentacji zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Dotychczasowe rozporządzenia  w sprawie...

23 marca odbyła się konferencja "IT w Służbie Zdrowia GigaCon", gdzie miałem przyjemność wygłosić prelekcję na temat rejestrów w ochronie zdrowia. Niedługo (prawdopodobnie w czerwcowym numerze) ma ukazać się artykuł na ten temat w miesięczniku "IT w Administracji". Fragmenty tego tekstu opublikowane również na moim blogu. Niestety ze względu na moje zobowiązania w stosunku do redakcji "IT w Administracji" nie będzie możliwe opublikowanie na niniejszym blogu całości artykułu, a jedynie...

Elektroniczna rejestracja do lekarza, sprawdzenie długości kolejki do danego specjalisty, możliwość konsultacji on line czy swobodny dostęp do historii choroby – takie efekty dla pacjenta ma nieść za sobą wdrażany właśnie w naszym województwie projekt „Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie”. Jego głównym celem jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa. Ale zyskają też lekarze i zarządzający jednostkami ochrony zdrowia. Na e-zdrowie w...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania może być przełomem w informatyzacji podmiotów ochrony zdrowia. Może też zadecydować o kierunkach, zakresie oraz kompleksowości informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Jest to już trzecie rozporządzenie w tej sprawie. Pierwsze straciło swoją moc w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją, niektóre przepisy...