DARIUSZ WASILEWSKI
Prezes Zarządu

 

 • prawnik, MBA, wpis do Państwowego Zasobu Kadrowego, zdany egzamin na członków Rad Nadzorczy Spółek Skarbu Państwa
 • współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ, organizator studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Ubezpieczenia i prawo medyczne. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju.
 • specjalizuje się w zarządzaniu i finansach, systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce modeli opieki zdrowotnej.
 • organizator i koordynator kilkunastu konferencji szkoleniowych i naukowych.
 • zajmuje się od 17 lat doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Autor i kierownik kilkunastu projektów dotacyjnych. Specjalizuje się w projektach naukowo-badawczych, innowacyjnych, doradczych w zakresie MSP, edukacji menadżerskiej.
 • uzyskał dyplom za Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014, wyróżnienie w kategorii: Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2014 – Zdrowie Publiczne; Dyplom uznania za szczególne zasługi w budowaniu od podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, determinację i poświęcenie w organizowaniu Kas Chorych,
 • był przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Zespole oceniającym program rozwoju powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych programowanych przez Rząd Polski i Bank Światowy 1999 r. Ekspertem w zespole przygotowującym założenia systemu wprowadzającego koszyk świadczeń zdrowotnych w ramach prac Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego. Opracowanie biznes planu z wykorzystaniem narzędzi efektywnego zarządzania i oceny procedur medycznych (HTA, EBM, ABC/M- Activity Based Costing/Management).
 • wykładowca, współredaktor sześciu książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu publicystycznych.
 • autor najnowszego raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Sieć szpitali - nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”.
 • żonaty, czworo dzieci, pasjonat historii i jazdy konnej.

 

 

 

 

KRZYSZTOF NYCZAJ
Przewodniczący Rady

 • dr nauk o zdrowiu. Ekspert, dziennikarz, publicysta. dr nauk o zdrowiu.
 • związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.
 • od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie kierował wdrożeniem kilku ważnych dla sektora ochrony zdrowia systemów informatycznych, w tym informatyzacją rejestrów zakładów opieki zdrowia. 
 • współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia, rozporządzeń dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
 • pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym. Kluczowy ekspert w projekcie „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w projekcie „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” realizowanym przez GUS. Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
 • brał udział jako kierownik zespołu ds. e-zdrowia w ramach projektu „E – podlaskie, kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku.
 • autor książki „Elektroniczna dokumentacja medyczna”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Regularnie publikuje w Służbie Zdrowia, Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym Menedżerze Zdrowia. Prowadzi autorski blog poświęcony informatyzacji podmiotów leczniczych.