Oferta na wprowadzenie zasad Ochrony Danych Osobowych wymaganych przez RODO oraz  pełnienie funkcji IOD 

IWiZ we współpracy z Qwantum przygotował specjalną ofertę audytu RODO, wprowadzenia zasad Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia obowiązków IOD (Inspektora Ochrony Danych).

RODO to nowe unijne Rozporządzenie Ogólne Ochrony Danych Osobowych, które wchodzi w życie już od 25 maja br. 

Nowe podejście do Ochrony Danych Osobowych zmienia całkowicie dotychczas stosowane systemy i stwarza konieczność zaprojektowania całego systemu tej ochrony. Oznacza to zatem przygotowanie procedur osobno do każdego procesu działającego w przedsiębiorstwie, który wykorzystuje dane osobowe.

Celem audytu jest wskazanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie wyników audytu rozpoczynamy proces przygotowania dokumentów. Wszystkie dokumenty zostaną opracowane przez naszych Ekspertów i będą konsultowane w ramach zespołu projektowego przed ostatecznym zatwierdzeniem. 

Szkolenie dla wszystkich pracowników (on-line) zostanie przeprowadzone po zakończeniu wdrożenia. Będzie można przekazać wszystkim najważniejsze wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.Czas wdrożenia 5-6 miesięcy przy opcji audyt + wdrożenie lub 24 miesiące przy opcji zakładającej pełnienie obowiązków IOD.