Ordo we współpracy z IWiZ oferuje możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.  Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój zdolności analitycznych oraz elementy wewnętrznego audytu jakości. Tłem do prowadzonych warsztatów praktycznych są prezentacje omawiające uwarunkowania podejmowania decyzji projakościowych, finansowych i zarządczych. Szczególnym atutem studiów jest możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora...

Oferta na wprowadzenie zasad Ochrony Danych Osobowych wymaganych przez RODO oraz  pełnienie funkcji IOD  IWiZ we współpracy z Qwantum przygotował specjalną ofertę audytu RODO, wprowadzenia zasad Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia obowiązków IOD (Inspektora Ochrony Danych). RODO to nowe unijne Rozporządzenie Ogólne Ochrony Danych Osobowych, które wchodzi w życie już od 25 maja br.  Nowe podejście do Ochrony Danych Osobowych zmienia całkowicie dotychczas stosowane systemy i stwarza...

IWiZ we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przygotował ofertę menadżerskich studiów podyplomowych Lean Menegement. Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia. Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest...

Obowiązkowe RODO już od 25 maja 2018 r. Nowe podejście do Ochrony Danych Osobowych zmienia całkowicie dotychczas stosowane systemy. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się zagrożenia spowodowane szybkim rozwojem technologii, unijni urzędnicy wprowadzili rozporządzenie nie zawierające żadnych konkretnych wytycznych, aby nie trzeba było ich dostosowywać do zachodzących zmian. Z tego wynika, że Ochrona Danych Osobowych nie może sprowadzać się do wykonania kilku jasno określonych czynności lecz do...

- LEKARZY RODZINNYCH I INNYCH SPECJALISTÓW. IWiZ we współpracy z Qwantum przygotował specjalną ofertę wdrożenia RODO skierowaną do podmiotów medycznych zrzeszonych w Podlaskim Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. RODO to nowe unijne Rozporządzenie Ogólne Ochrony Danych Osobowych, które wchodzi w życie już od 25 maja br.  Nowe podejście do Ochrony Danych Osobowych zmienia całkowicie dotychczas stosowane systemy i stwarza konieczność zaprojektowania całego systemu tej...