Przewodniczący Rady Instytut Wiedza i Zdrowie – Krzysztof Nyczaj w imieniu Instytutu wygłosił wykład na temat informatyzacji ochrony zdrowia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Wydarzenie wsparte zostało patronatami medialnymi ze świata medycyny, a w organizację zaangażowało się 10 firm obecnych zarówno w części wystawowej jak i merytorycznej.
Instytut Wiedza i Zdrowie reprezentował Krzysztof Nyczaj – Przewodniczący Rady, który wygłosił wykład na temat informatyzacji ochrony zdrowia. Wydarzenie wsparte zostało patronatami medialnymi ze świata medycyny, a w organizację zaangażowało się 8 firm obecnych zarówno w części wystawowej jak i merytorycznej.
W dniu 24 maja w Katowicach odbyła się czwarta edycja jednego z największych wydarzeńpoświęconych kadrze zarządzającej w podmiotach leczniczych, III Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie. Celem konferencji była integracja środowiska medycznego, a także umożliwienie wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących prowadzenia placówki ochrony zdrowia. Prelegentami podczas Forumbyli najlepsi w Polsce eksperci, na co dzień zajmujący się m.in. prawem, zarządzaniem, finansami orazochroną...

W dniach 11-13 maja br. odbędzie się w Rajgrodzie XXII Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych. Poświęcona będzie takim zagadnieniom jak profilaktyka, diagnostyka i terapia w praktyce lekarza rodzinnego. Konferencja zorganizowana jest przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie i Podlaski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Czytaj więcej
Szklarska Poręba 20-21.11.2014  Tematem konferencji był benchmarking szpitali, perspektywa współpracy z NFZ, przyszłość polskich szpitali, aplikowanie i wykorzystywanie wsparcia unijnego oraz zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.Wśród gości znaleźli się mi.in. dyrektorzy i przedstawiciele szpitali, które zostały zaproszone do wzięcia udziału w badaniu 2014, a także eksperci i naukowcy.   
Białowieża 20-22.11.2011r. Konferencja poruszyła zagadnienia oddłużenia, przekształcenia, roli organów założycielskich w trakcie procesów przekształceń i po ich zakończeniu oraz określenia miejsca prywatnych operatorów  na rynku publicznej ochrony zdrowia. Odniesiono się do nowych uwarunkowań legislacyjnych, gospodarczych, prawnych i społecznych. Zainicjowano wymianę doświadczeń, identyfikację nowych obszarów badawczych, stworzono panel dyskusyjny na temat konsekwencji wdrożenia nowych...

13-14.09.2011r. Szkolenie skierowane do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w województwie podlaskim oraz przedstawicieli ich organów założycielskich.
Pułtusk, 05-06.09.2011r.   Celem organizacji serii konferencji pod hasłem O ZOZ STRATEGICZNIE było stworzenie efektywnego systemu opieki zdrowotnej, który stale podnosi jakość świadczonych usług medycznych funkcjonując w realiach gospodarki rynkowej, w oparciu o nowoczesne metody zarządzania, zasady konkurencyjności, prowadząc racjonalną politykę kadrową oraz uczestnicząc w procesach przekształceń własnościowych. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy placówek medycznych, głównie szpitali...