W dniu 24 maja w Katowicach odbyła się czwarta edycja jednego z największych wydarzeńpoświęconych kadrze zarządzającej w podmiotach leczniczych, III Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie. Celem konferencji była integracja środowiska medycznego, a także umożliwienie wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących prowadzenia placówki ochrony zdrowia. Prelegentami podczas Forumbyli najlepsi w Polsce eksperci, na co dzień zajmujący się m.in. prawem, zarządzaniem, finansami orazochroną wizerunku. Wykład pt. „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna między teorią a praktyką” wygłosił Przewodniczący Rady IWiZ dr Krzysztof Nyczaj. Tu link do prezentacji