Pułtusk, 05-06.09.2011r.  

Celem organizacji serii konferencji pod hasłem O ZOZ STRATEGICZNIE było stworzenie efektywnego systemu opieki zdrowotnej, który stale podnosi jakość świadczonych usług medycznych funkcjonując w realiach gospodarki rynkowej, w oparciu o nowoczesne metody zarządzania, zasady konkurencyjności, prowadząc racjonalną politykę kadrową oraz uczestnicząc w procesach przekształceń własnościowych.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy placówek medycznych, głównie szpitali, przedstawiciele samorządów lokalnych, Urzędów Marszałkowskich, NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele kadry naukowej wiodących uczelni w Polsce.