13-14.09.2011r. 
Szkolenie skierowane do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w województwie podlaskim oraz przedstawicieli ich organów założycielskich.