Białowieża 20-22.11.2011r.

Konferencja poruszyła zagadnienia oddłużenia, przekształcenia, roli organów założycielskich w trakcie procesów przekształceń i po ich zakończeniu oraz określenia miejsca prywatnych operatorów 

na rynku publicznej ochrony zdrowia. Odniesiono się do nowych uwarunkowań legislacyjnych, gospodarczych, prawnych i społecznych. Zainicjowano wymianę doświadczeń, identyfikację nowych obszarów badawczych, stworzono panel dyskusyjny na temat konsekwencji wdrożenia nowych rozwiązań do praktyki zarządzania ZOZ-em. Na forum przedstawicieli świata teorii i praktyki, doprecyzowano szanse i zagrożenia procesu przekształceń w odniesieniu do długotrwałej współpracy z partnerem prywatnym.