Ordo we współpracy z IWiZ oferuje możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.  Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój zdolności analitycznych oraz elementy wewnętrznego audytu jakości. Tłem do prowadzonych warsztatów praktycznych są prezentacje omawiające uwarunkowania podejmowania decyzji projakościowych, finansowych i zarządczych. Szczególnym atutem studiów jest możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora...

IWiZ we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przygotował ofertę menadżerskich studiów podyplomowych Lean Menegement. Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia. Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest...