Drogi użytkowniku!

Witamy na stronie Instytutu Wiedza i Zdrowie! Znajdziesz tu informacje dotyczące działań naszej Fundacji IWiZ na rzecz wsparcia pozytywnych zmian usprawniających działanie polskiej opieki zdrowotnej.

Wychodzimy z założenia, że rzetelna współpraca niezależnych ekspertów, konsultacje społeczne, wrażliwość na potrzeby zarówno pacjenta, jak i pracowników opieki zdrowotnej są najlepszą drogą do wypracowania i inicjowania właściwych rozwiązań systemowych. Patronujemy takim działaniom i poszukujemy najlepszych sposobów na wdrożenie innowacji i usprawnień w wielu dziedzinach związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w społeczeństwie obywatelskim. Naszą misją jest dbałość o zdrowie Polaków, zagwarantowanie szybkiego dostępu pacjentów do usług medycznych w ramach świadomie wybieranego finansowania. Wierzymy w siłę wiedzy, dlatego poprzez działania edukacyjne wspieramy merytorycznie zarówno organizatorów systemu, jak i pacjentów. Dlatego też rozwijamy projekt Wolność i Odpowiedzialność w opiece zdrowotnej. Szeroko dyskutujemy o tym, jaki powinien być zakres naszej wolności w wyborze sposobu finansowania swojego ubezpieczenia zdrowotnego, jaki udział wolnego rynku w systemie opieki zdrowotnej byłby najbardziej korzystny dla rozwiązania obecnych problemów. Rozmawiamy o korzyściach i potencjalnych zagrożeniach płynących z realizowania różnych koncepcji.

No to WiO! Zapraszamy do debaty!

Planujemy w najbliższym czasie opracowanie i uruchomienie profesjonalnej platformy analityczno-badawczej PAS, która umożliwi przeprowadzanie analiz zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego. Ten potencjał analityczny pozwoli na tworzenie rzetelnych i opartych na danych analiz rynku zdrowotnego, co jest istotne dla podejmowania racjonalnych decyzji w sektorze ochrony zdrowia.

Zapraszamy do włączenia się w nurt naszych prac. Stale budujemy zespół niezależnych ekspertów, ale też liczymy na dzielenie się przez Państwa swoimi obserwacjami i pomysłami, które pomogą usprawnić te obszary opieki zdrowotnej, które są problematyczne.

Instytut
Wiedza i Zdrowie

Umożliwiamy łączenie pracy naukowej, eksperckiej z realizacją nowoczesnych projektów regionalnych i ogólnopolskich, nowatorskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia

Poznaj nas lepiej

Nasza misja

Poznaj Instytut lepiej od strony organizacyjnej: nasze władze i cele, które chcemy realizować.

Wydarzenia i aktualności

Rozwój platformy analityczno-badawczej PAS

Rozwój platformy analityczno-badawczej PAS

Do ważnego obszaru działań Instytutu Wiedza i Zdrowie należy tworzenie i promocja specjalistycznych analiz i raportów, które stanowią unikalną wartość dodaną oferowaną przez Fundację. Zwieńczeniem tych działań stanie się Platforma Analiz Specjalistycznych (PAS), która...

WIEDZA i rzetelność

Nasi Eksperci

Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

dr, zdrowie publiczne, informatyzacja, struktury organizacyjne

Zbigniew Orzeł

Zbigniew Orzeł

dr, zdrowie publiczne, benchmarking, finanse

Alina Midro

Alina Midro

prof. dr hab., genetyka

Ewa Wasilewska

Ewa Wasilewska

dr, hematologia, interna

Joanna Jończyk

Joanna Jończyk

dr hab., zarządzanie kadrami, organizacja, Rada NFZ

Maria Węgrzyn

Maria Węgrzyn

dr hab., prof. UEW, finanse i zarządzanie, ubezpieczenia

Jan Janiszewski

Jan Janiszewski

lean menagment

Jarosław Poteraj

Jarosław Poteraj

dr hab., prof. WSZ, ekonomia

Iwona Mazur

Iwona Mazur

dr, była prezes STOMOZ, budżetowanie i controling

Agnieszka Łukasik

Agnieszka Łukasik

dr prawa, prawo, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Paweł Prędkiewicz

Paweł Prędkiewicz

dr, finanse, rachunek kosztów, rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu<br />

Paweł Dobski

Paweł Dobski

prof., Uniwerystet Ekonomiczny w Poznaniu, zarzadzanie, jakośc w ochronie zdrowia

Joanna Hołub-Iwan

Joanna Hołub-Iwan

prof.dr hab. profesor w Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Instytut Przywództwa, marketing usług, zarządzanie opieką zdrowotną, zarządzanie strategiczne, zdrowie publiczne

Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki

dr, marketer i przedsiębiorca, doktor nauk o zarządzaniu i jakości, absolwent MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz ISCTE Business School w Lizbonie)