No to WiO! Wolność i Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

20.10.2023 | Aktualności

Wstęp

W dniu 28 grudnia 2023 w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono założenia i cele projektowe Fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie.

Po rozmowach w NFZ w Białymstoku, Dariusz Wasilewski zaprezentował projekt Wiedza i Zdrowie, który powstał dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO 4, edycja 2023.

Dariusz Wasilewski – Prezes Fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie. Konferencja prasowa w Białymstoku w dn. 28 grudnia 2023 r. Fot. IWiZ

W ramach projektu Fundacja chce dokonać „nowego otwarcia” poprzez:

  • zbudowanie zespołu ekspertów chcących zaangażować się w odpowiedź na pytanie: Ile wolności w systemie ochrony zdrowia?
  • zaproszenie do współpracy młodych naukowców, ekspertów, pasjonatów, którzy chcą kreatywnie i odważnie podjąć dyskusję nad reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  • postawienie tez służących reformie systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
  • wykonaniu analiz i raportów z zakresu zarządzania i finansów opieki zdrowotnej.

Działania te nie tylko wpisują się w dotychczasową działalność Fundacji i są ich kontynuacją. Mogą przyczynić się do wprowadzenia znaczących usprawnień w funkcjonowaniu całego systemu ochrony zdrowia – korzystnych zarówno z perspektywy placówek medycznych, lekarzy, jak i – przede wszystkim – pacjentów. Szeroko zakrojone konsultacje i badania będą się odbywały pod wspólnym hasłem: Wolność i Odpowiedzialność w systemie ochrony zdrowia.

– To projekt, który powstaje w Białymstoku, ale zasięg ma ogólnopolski – zapowiedział podczas konferencji prasowej Dariusz Wasilewski – Realizatorzy projektu zdają sobie sprawę z wielu bolączek polskiego systemu zdrowia. Pacjenci są notorycznie niezadowoleni z efektywności jego działań. Dlatego trwają prace nad nowym portalem, którego zadaniem będzie opracowanie narzędzia, które ułatwi korzystanie z opieki zdrowotnej. Ma to być obszar działań niezależny, ekspercki i nieangażujący się w bieżącą politykę, dzięki czemu proponowane rozwiązania będą wiarygodne i obiektywne.
– W ramach naszej strony internetowej znajdzie się miejsce na stałą łączność z ekspertami, chcącymi przekazać jakiś kreatywny pomysł na reformę zdrowotną. Poprzez tę bazę ekspertów chcemy udostępnić i zbudować nowy kanał na YouTube. W ramach portalu chcemy stworzyć też możliwość oceniania przez pacjentów poszczególnych szpitali czy jednostek zdrowia. Kolejnym ważnym rozwiązaniem będzie analityczna baza, którą będziemy mogli kreować poprzez funkcjonowanie w sposób ciągły chociażby z Narodowym Funduszem Zdrowia, który ma potężną bazę informacyjną, z Ministerstwem Finansów i z samorządów – Chodzi tu o zbudowanie narzędzia analityczno-statystycznego (kliknij tutaj, by poznać szczegóły PAS), które w sposób automatyczny będzie opracowywało np. rachunek kosztów w danym szpitalu.

Celem projektu jest zaproponowanie nowemu rządowi integralnego rozwiązania, które się wpisuje w nową ustawę. Mam nadzieję, że nie zostanie ona zmieniona – podkreślał Dariusz Wasilewski.
Współpracą z portalem zainteresował się już dyrektor podlaskiego oddziału NFZ oraz prezes NFZ.

Dzięki projektowi:

  • jest rozwijana strona internetowa, która będzie służyła przedstawianiu pomysłów dot. reformy systemu ochrony zdrowia,
  • powstaje blog na YT, gdzie będzie analizowana i komentowane bieżąca sytuacja w ochronie zdrowia, – zostaną opublikowane raporty, analizy systemowe,
  • w ramach fundraisngu zostanie zorganizowana konferencja ekspercka,
  • powstanie narzędzie analityczne, (tzw. Platforma Analiz Specjalistycznych) generator raportów i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem danych w kontekście jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) i innych nietypowych źródeł, który pozwoli na oferowanie stałego programu.

Dariusz Wasilewski, prezes IWiZ, jako były wiceprezes NFZ zapewnił, że podejmie współpracę z NFZ, który posiada wielki zbiór danych oraz chce wykorzystać dodatkowe zasoby GUS i Ministerstwa Finansów tak by przygotować raporty dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną. Koordynator projektu stwierdził też, ze szansą są „młode niezależne umysły, które są wstanie wyjść z zaklętego kręgu niemożności i zużytych już koncepcji. Dla takich pasjonatów właśnie jest stworzony ten projekt”. Takie otwarcie wyniknęło z – już opracowanej – strategii zarządzania marką IWiZ. Celem zasadniczym nowego otwarcia będzie wykorzystanie bogatego zasobu eksperckiego z dużą ilością pomysłów wychodzących poza utarte schematy. Stąd też i wiodące zagadnienie projektu „Ile Wolności w systemie ochrony zdrowia?”.

IWiZ w coraz większym zakresie będzie realizował przedsięwzięcia, które z jednej strony stwarzają możliwość działania w nowych obszarach, angażując kadrę uczelni oraz ekspertów, z drugiej zaś budują niezależną organizację opiniotwórczą.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i podjęcia wyzwania jakim jest niezależne i kreatywne zaangażowanie w reformę polskiego sytemu ochrony zdrowia.

Zaproszenie kierujemy zarówno do dyrektorów placówek, ale i do samego NFZ, do ekspertów, pacjentów i lekarzy. To miejsce w sieci, tworzone w ramach projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności, przez ekspertów związanych z ochroną zdrowia, lekarzy, studentów – nie tylko kierunków medycznych, ale i samych pacjentów.

Włączajcie się do naszych działań! (kliknij tutaj)