Rozwój platformy analityczno-badawczej PAS

22.10.2023 | Projekty, Projekty aktualne

Do ważnego obszaru działań Instytutu Wiedza i Zdrowie należy tworzenie i promocja specjalistycznych analiz i raportów, które stanowią unikalną wartość dodaną oferowaną przez Fundację. Zwieńczeniem tych działań stanie się Platforma Analiz Specjalistycznych (PAS), która w założeniu ma na celu dostarczanie aktualnych, rzetelnych informacji i analiz rynku zdrowia. Jej utworzenie i wdrożenie stanowi jeden z głównych celów, jakie IWiZ stawia sobie do realizacji na lata 2023-2024 r.

Platforma jest rozwijana w ramach projektu Wiedza i Zdrowie, który jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO 4, edycja 2023.

W zamyśle jest to generator raportów i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem danych w kontekście jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych nietypowych źródeł, który pozwoli na oferowanie stałego programu analitycznego.

Opracowanie i uruchomienie profesjonalnej platformy analityczno-badawczej PAS umożliwi przeprowadzanie analiz . Ten potencjał analityczny pozwoli na tworzenie wyczerpujących analiz rynku zdrowotnego opartych na rzetelnych danych, co jest istotne dla podejmowania racjonalnych decyzji w sektorze ochrony zdrowia.

Zadania w tym obszarze:

  • Rozbudowa współpracy eksperckiej
  • Wyznaczenie obszarów badań
  • Określenie obszarów, w których Fundacja może dostarczyć unikalnych danych i informacji, a także analiz,
  • Opracowanie i udostępnianie badań,
  • Regularnie publikowanie raportów i artykułów branżowych.

Zapraszamy do włączenia się w nurt naszych prac. Stale budujemy zespół niezależnych ekspertów ale też liczymy na dzielenie się przez Państwa swoimi obserwacjami i pomysłami, które pomogą usprawnić te obszary opieki zdrowotnej, które są problematyczne.

Jak wziąć udział w naszych pracach?

Jeżeli jesteś ekspertem lub specjalistą w dziedzinie medycyny, prawa, finansów czy ubezpieczeń, to zapraszamy do naszego zespołu. W zakładce „Współpraca” znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Jeżeli jesteś studentem medycyny, albo pragniesz rozwijać się po ukończeniu studiów, sprawdź terminy zbliżających się konferencji, seminariów i bieżących projektów

Mamy nadzieję, że młodzi, pełni pomysłów i pasji ludzie zechcą stać się częścią naszych działań. Czekamy na Was!

Utrzymanie dotychczasowych, ale też nawiązanie nowych relacji z profesjonalistami w dziedzinie zdrowia, stwarza ogromną szansę na ekspercką, niezależną współpracę tak by powstał efektywny system opieki zdrowotnej.