No to WiO! Ile wolności i odpowiedzialności w polskiej ochronie zdrowia?

20.10.2023 | Projekty, Projekty aktualne

Misją fundacji Instytut Wiedza i Zdrowie jest podniesienie poziomu usług w zakresie opieki zdrowotnej Polaków, zagwarantowanie szybkiego dostępu pacjentów do usług medycznych w ramach świadomie wybieranych ofert ubezpieczeniowych. Wierzymy w siłę wiedzy, więc poprzez działania edukacyjne wspieramy merytorycznie zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

Dlatego z inicjatywy Prezesa Zarządu naszej Fundacji – Dariusza Wasilewskiego, w ramach projektu Wiedza i Zdrowie ruszamy z działaniami pod hasłem: No to WiO! Wolność i Odpowiedzialność w ochronie zdrowia. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO 4, edycja 2023.

Dzięki projektowi:

  • jest rozwijana niniejsza strona internetowa, która będzie służyła przedstawianiu pomysłów dot. reformy systemu ochrony zdrowia,
  • powstaje blog na YT, gdzie będzie analizowana i komentowane bieżąca sytuacja w ochronie zdrowia,
  • zostaną opublikowane raporty, analizy systemowe,
  • w ramach fundraisngu zostanie zorganizowana konferencja ekspercka,
  • powstanie narzędzie analityczne, (tzw. Platforma Analiz Specjalistycznych) generator raportów i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem danych w kontekście jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) i innych nietypowych źródeł, który pozwoli na oferowanie stałego programu.

W ramach projektu Wiedza i Zdrowie fundacja chce dokonać nowego otwarcia poprzez:

  • zbudowanie zespołu ekspertów chcących zaangażować się w odpowiedź na pytanie Ile Wolności w systemie ochrony zdrowia?
  • zaproszenie do współpracy młodych naukowców, ekspertów, pasjonatów, którzy chcą kreatywnie i odważnie podjąć dyskusję nad reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  • postawienie tez służących reformie systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
  • wykonaniu analiz i raportów z zakresu zarządzania i finansów opieki zdrowotnej.

Szeroko dyskutujemy o tym, jaki powinien być zakres naszej wolności w wyborze sposobu finansowania swojego ubezpieczenia zdrowotnego, jaki udział wolnego rynku w systemie opieki zdrowotnej byłby najbardziej korzystny dla rozwiązania obecnych problemów. Rozmawiamy o korzyściach i potencjalnych zagrożeniachpłynących z realizowania różnych koncepcji. Kto z kim rozmawia? Fundacja IWiZ to przede wszystkim społeczność – inicjatywa stworzona przez specjalistów z wielu dziedzin dla lekarzy i pacjentów. Tworzymy miejsce wymiany doświadczeń i opinii na temat doświadczeń w ochronie zdrowia oraz pomysłów na wsparcie korzystnych dla wszystkich przemian w dysfunkcjonalnych obszarach systemu opieki zdrowotnej. Interesują nas różne punkty widzenia, najnowsze badania i w efekcie wypracowanie rozwiązań. Najważniejsze kwestie poddajemy konsultacjom eksperckim, ale również społecznym. Jest to sposób na sformułowanie i wyrażenie niezależnej opinii, płynącej ze wsłuchania się w realne potrzeby społeczne.

Jesteśmy na etapie budowania zespołu ekspertów i zbierania danych, które posłużą do opracowania Platformy Analiz Specjalistycznych – PAS . Może ona stać się remedium na dostosowanie zapisów prawa i rozwiązań systemowych polskiej opieki zdrowotnej do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jak możesz z nami współpracować?

Napisz artykuł, podziel się wynikami swoich badań, spostrzeżeniami – wyraź opinię na ważny temat, zwróć uwagę na palącą kwestię. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli uzgodnić zakres i formę Twojej publikacji. Kliknij tutaj, by przejść do formularza „Wrzuć pomysł!”

Współpracuj z nami na stałe – zostań naszym ekspertem. Tworzymy tu miejsce, gdzie dzielimy się opiniami, analizami i dyskutujemy jaki kształt powinny mieć zmiany w polskiej ochronie zdrowia. Przed nami szereg wyzwań, ale też możliwości rozwoju i wpływu na rzeczywistość. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Pomóż nam w zorganizowaniu konferencji naukowej, podczas której spotkamy się w jednym miejscu, aby połączyć siły w dążeniu do poprawy obecnych rozwiązań. Kliknij tutaj, by przejść do zakładki WSPÓŁPRACA

Włącz się do dyskusji na tematy poruszane na naszym BLOGU i w społecznościach internetowych.

Zebranie danych i przeprowadzenie analiz prowadzi do wiedzy. Aby wiedzę przekuć na mądrość i skuteczność w tworzeniu rozwiązań, potrzebujemy dyskusji i obecności zaangażowanych mądrych ludzi.

No to WiO! Zapraszamy do debaty!